No.5611120
група- 91

вибрационен датчик SW-18010P
max 12 V, ток: 0,2mA, за дома и ...
датчик проложение и за автомобила

на склад
0.48 лв. за 1бр.

No.5626007
група- 91

PS-07 пиезосирена
за аларма
сирена

на склад
11.79 лв. за 1бр.

No.5651005
група- 91

PULSAR5 централа
кодова,осем зони
охранителна централа

на склад
180.23 лв. за 1бр.

No.5652000
група- 91

BADDOG централа
една зона+АР+сирена+дист.
алармена централа

на склад
187.68 лв. за 1бр.

No.5652002
група- 91

BADDOG2 централа
две зони+АР+сирена+дист.
алармена центр.с процесор

на склад
212.15 лв. за 1бр.

No.5652022
група- 91

BADDOG22 централа
една зона+АР+сирена+дист.
алармена центр.с процесор

на склад
133.05 лв. за 1бр.

No.5662005
група- 91

SB112S сирена
двоен TAMPER,128db
сирена бронирана

на склад
41.40 лв. за 1бр.

No.5663005
група- 91

SB113S сирена
двоен TAMPER,125db
сирена двойно бронирана

на склад
60.72 лв. за 1бр.

No.5663006
група- 91

SB113W сирена
флеш,двоен TAMPER,125db
сирена двойно бронирана

на склад
63.48 лв. за 1бр.

No.5669006
група- 91

SK107W сирена
флеш,двоен TAMPER,125db
сирена двойно бронирана

на склад
66.24 лв. за 1бр.
 

  виж
ЛАМПОВ УСАИЛВТЕЛ
ЗА СЛУШАЛКИ
   
.
Copyright © 2011 Sofia Pepina.org