- 3319003
МТ-3 двоен, on-off, off-on
двоен превключващ
превключвател с лостче CCCP
1. 1.64 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org