- 3319311
ЦК-2 ключ бял
3A/220V, две състояния
превключвател с кобилица
1. 0.92 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org