- 3539500
5.4V/0.75mm, 57.7V/0.18mm Transformer 7W България
първична 3700H-0.18mm
трансформатор
1. 8.18 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org