- 3983013
кабел МГШВ 0.35mm2 екраниран вътре бял

кабел подходящ за лампова апаратура
1. 2.25 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org