- 4846000
контакт за 9V-ва батерия

клема за 9V батерия BG
1. 0.32 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org