- 6239128
програматор за ATMEGA128, Win7, USB
за четене, архив, иапичане,.....
програматор CH341A, с USB
1. 6.79 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org