- 7055022
волтмер DC 0V-max.30V дигитален 20мА
дигитален,триразряден 45x26mm отвор
0-9.99 и 0-30V
1. 6.40 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org