С основаването си, фирмата се превръща във важен
фактор в предлагането на резервни части и градивни
елементи за всякакъв вид електронна апаратура.
Фирма "Пепина електроникс"
предлага следните електронни елементи:
диоди,тиристори,транзистори,интегрални схеми,
измервателна апаратура,компютри и други,
като качеството на услугата е
един от най-важните фактори за нас.
.Copyright © 2011 Sofia Pepina.org .