- 3539505
5.7V/0.75mm, 13.7V/0.18, 2.27V/0.75 Transformer 7W
първична 3700H-0.18mm
трансформатор произвед. в България
1. 8.44 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org