- 6301080
Трансформатор за лампов усилвател 120VA
2x250V-280V - x170mA всяко рамо, E
6.3V - 2A, 0-4-6,3V - 3A
1. 80.77 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org