- 7008250
оммерър лабораторен, ommeter TYP OM, POLEN
клас на точност - 1
прецизен, стрелкови уред
1. 43.28 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org