- 9730174
0.33om 1W, J, С5-5В-1В
±5 percent
съпротивление
1. 0.17 .0 . / 0 . / 0

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org